Từ nay, Facebook for Business được gọi là Meta for Business.

Khám phá các công cụ, thông tin chi tiết, thông tin & nguồn lực để tiếp cận và kết nối với khách hàng.

Get started

Tính năng chat trực tiếp với khách hàng vào Website thông qua messenger

Quảng cáo Facebook ads thông qua việc thúc đẩy doanh số bán hàng bằng cách nhắn tin trực tiếp với khách hàng

Chat Messenger

Thu hút đối tượng và xây dựng tương tác trên MXH

Xây dựng độ nhận biết thương hiệu

Tiếp cận đối tượng thông qua nhắm mục tiêu quảng cáo

Lựa chọn khách hàng tiềm năng, đúng mục tiêu mà Doanh nghiệp hướng đến.

Đăng ký dịch vụ

Tư vấn dịch vụ quảng cáo facebook 24/7

Để lại thông tin

    Tuỳ chọn dịch vụ: