Bạn sẽ tăng 30% doanh thu nếu có một website hiệu quả

banner

cảnh báoNhưng trang web của bạn lại đang gặp phải những vấn đề như:

Nội dung nghèo nàn, không được cập nhật thường xuyên

⊗ Bạn muốn đăng nội dung, ảnh, sản phẩm lên web nhưng không có thời gian

Khách hàng không tìm thấy trang web của bạn trên Google

Bạn không có kế hoạch SEO cụ thể

⊗ Trafic vào website thấp, tỉ lệ thoát trang cao

Bạn không biết cách đo lường các chỉ số quan trọng của website