Giới Thiệu về Phần mềm

 • Ngày nay, việc áp dụng phần mềm vào vấn đề quản lý hoạt động kinh doanh đã trở thành một xu hướng tất yếu.
 • Bên cạnh với việc nghiên cứu và quan sát thị trường, chúng tôi thấy rằng mức độ phát triển các địa điểm rửa xe đang tăng nhanh chóng do nhu cầu của thị trường.
 • Nhìn nhận được điều đó, WePOS giới thiệu phần mềm quản lý tiệm rửa xe với tiêu chí hỗ trợ người dùng quản lý chặt chẽ hệ thống kinh doanh của họ. Từ đó mở rộng quy mô kinh doanh.

Tính Năng Phần mềm quản lý tiệm rửa xe

logo Wepos.com.vn
 • Quản lý tất cả hoạt động 
 • Lưu trữ, quản lý thông tin và tìm kiếm dễ dàng
 • Báo cáo & thống kê chuyên sâu
 • Phân quyền và bảo mật an toàn

Quản trị hệ thống

 • Quản lý tài khoản.
 • Quản lý thông tin tài khoản.
 • Thay đổi mật khẩu.
 • Thiết lập phân quyền.
 • Phân nhóm quyền (VD: nhóm quản lý, nhóm kế toán…)
 • Thêm từng đối tượng vào từng nhóm quyền.
 • Tạo danh mục quyền.
 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu.
 • Thiết lập thông tin in ấn.

Quản lý nhân viên.

 • Quản lý danh mục nhân viên.
 • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin nhân viên.
 • Thông tin cá nhân.
 • Thông tin liên lạc.
 • Chức vụ.
 • Doanh Thu cho nhân viên

KIỂM SOÁT TẤT CẢ DÒNG TIỀN RA VÀO

 Lập tức tính toán, cập nhật doanh thu – chi phí phát sinh trong quá trình bán hàng, xuất nhập kho…
 
Lập phiếu thu – chi phục vụ quản lý, kinh doanh: Thu tiền hàng, thu nợ, trả lương cho nhân viên…

BÁO CÁO CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

(Theo chuỗi tiệm và theo chi nhánh)

→ Thống kê tình hình tài chính trong ngày, trong khoảng thời gian

→ Thống kê chi tiết đơn hàng, dịch vụ, sản phẩm

→ Thống kê khách hàng, lịch sử mua hàng, phương thức thanh toán, kênh kinh doanh mà khách hàng sử dụng nhiều

→ Thống kê hoạt động của nhân viên: Doanh số của từng nhân viên và so sánh

Đăng Ký dùng thử phần mềm quản lý tiệm rửa xe