Wepos.com.vn chỉ chấp nhận đổi trả – Hoàn tiền trong các trường hợp sau:

+ Đối với phần mềm

  • Chúng tôi bảo hành phần mềm theo thời gian ký kết hợp đồng, trong trường hợp lỗi do hệ thống wepos gây ra.

+ Đối với phần cứng

Sản phẩm bị lỗi, hỏng hoặc do vận chuyển.
Gửi sai sản phẩm.
Lỗi do nhầm lẫn của nhân viên tư vấn.
Để hoàn tiền & đổi trả sản phẩm. Quý khách vui lòng liên hệ ngay với Wepos trong thời gian sớm nhất.