Ứng dụng ra đời với sứ mệnh kết nối mọi người qua những dịch vụ khuyến mãi, giảm giá một cách đơn giản nhất, nhà cung cấp bán được dịch vụ với chi phí thấp nhất, thúc đẩy sự giàu có mọi mặt cho thành viên nói riêng và xã hội nói chung với tiêu chí cốt lõi Save Money, Live Better.

báo cáo doanh thu